Li Ka-shing’s profile picture

Li Ka-shing

Net Worth is $34.29 Billion
11 January 2018   |   Diversified

Li Ka-shing was bornon 29 July 1928 in Chaozhou, Hong Kong, is Chairman, CK Hutchison Holdings. Li Ka-shing is #22 in List Billionaires People In The World. Hong Kong's richest person, Li Ka-shing is...

Net worth statistics