He Xiangjian’s profile picture

He Xiangjian

Net Worth is $21.37 Billion
11 January 2018   |   Manufacturing

He Xiangjian was bornon 5 October 1942 in Foshan, China, China, is Founder, Midea Group Co. Ltd.. He Xiangjian is #45 in List Billionaires People In The World. Entrepreneur He Xiangjian built Midea Gr...

Net worth statistics